USCIS- Sở Di trú, Nhập tịch Hoa Kỳ và những điều cần lưu ý

USCIS- Sở Di trú,  Nhập tịch Hoa Kỳ và những điều cần lưu ý

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan phụ trách nhập cư tại Hoa Kỳ. Họ giám sát các quy trình như quyền công dân , thường trú nhân (thẻ xanh) , công việc hợp pháp tại Hoa Kỳ, người tị nạn / người tị nạn và đơn xin nhận con nuôi nước ngoài.

Đó là một phần trách nhiệm của họ để cung cấp thông tin cập nhật cho bất kỳ ai có quyền truy cập, (cho dù thông qua các đường dây dịch vụ khách hàng miễn phí, trang web của họ và trợ lý tương tác trực tuyến Emma). Họ cũng được giao nhiệm vụ phỏng vấn các ứng viên, các ứng viên lấy dấu vân tay và chụp ảnh, những người vượt qua các phần đầu tiên của đơn xin kiểm tra và chào đón các công dân mới nhập tịch thông qua các nghi thức nhập tịch.

Những điều cần biết về USCIS và kiểm tra đơn đăng ký của bạn

Mỗi năm USCIS đưa ra quyết định về khoảng 6 triệu kiến ​​nghị và đơn đăng ký từ những người hy vọng hoàn tất quá trình nhập cư.Số liệu thống kê gần đây nhất do USCIS cung cấp từ phần cuối của năm ngoái, cho biết họ nhận được khoảng 200.000 đơn xin nhập quốc tịch và 200.000 đơn xin thẻ xanh dựa trên gia đình chỉ trong ba tháng.

USCIS có nhiệm vụ lớn là kiểm tra tính đủ điều kiện của tất cả những người nộp đơn này, kiểm tra tài liệu của họ và xác minh rằng họ cần được cấp quyền lợi mà họ yêu cầu.

Do số lượng lớn các ứng dụng mà họ liên tục nhận được, thật dễ hiểu tại sao chúng lại nghiêm ngặt về các ứng dụng của họ. Đôi khi các lỗi nhỏ có thể khiến người đó phải trả tiền cho ứng dụng của họ và tất cả số tiền họ đã trả để áp dụng.

Các lỗi nhỏ bao gồm quên gửi tất cả các giấy tờ cần thiết trong biểu mẫu, quên ký đơn và không bao gồm các bản dịch cho các tài liệu hỗ trợ không phải bằng tiếng Anh.

Không có gì tệ hơn là hoàn toàn đủ điều kiện cho một lợi ích nhập cư và bị từ chối vì một lỗi nhỏ. Đây là lý do tại sao bạn phải đặc biệt chú ý đến từng chi tiết khi điền đơn xin nhập cư của bạn.

Dịch vụ của USCIS đối với những người mới trở thành Thường trú nhân.

Sau khi bạn nhập cảnh vào nước Mỹ với visa di dân, hay được chấp thuận tình trạng thường trú tại Mỹ, USCIS sẽ đăng ký tình trạng của bạn, và gởi cho bạn một lá thư chào mừng với những thông tin quí báu. USCIS sẽ gửi cho bạn thẻ Thường trú.

Bưu điện không thể gửi chuyển tiếp thẻ xanh của bạn. Nếu trên thùng thư có tên khác không phải là tên mà bạn dùng để nhận thư, bưu điện sẽ không giao thẻ thường trú cho bạn. Nếu bạn ở vào một trong những trường hợp sau đây, bưu điện sẽ gởi trở lại thẻ thường trú cho USCIS:

– Nếu bạn dời nhà trước khi bạn nhận được thẻ, bạn phải báo cho bưu điện, và đồng thời gọi điện cho Customer Service để cập nhật hóa địa chỉ của bạn. Khi gọi cho Customer Service, bạn phải nhấn mạnh là bạn đang chờ thẻ Thường trú của bạn.

– Nếu bạn sống với một người khác và chỉ có tên người đó trên thùng thư, USCIS đề nghị bạn nên thêm tên bạn trên thùng thư. Nếu không, bưu điện có thể trả lại thẻ thường trú cho USCIS.


Nếu bạn trở thành Thường trú nhân đã hơn 30 ngày mà chưa nhận được thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn thấy lỗi trong thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn nhận được thư chào mừng, nhưng không nhận được thẻ Thường trú trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thư chào mừng, hãy gọi điện cho Customer Service.

Nếu bạn trở thành Thường trú nhân trong khi đang ở Mỹ thay vì vào Mỹ với visa di dân, và bạn có người hôn phối hay/và con chưa trưởng thành còn độc thân còn ở ngoài nước Mỹ, trong một vài trường hợp, bạn có thể điền mẫu đơn Form I-824, Application for Action on Approved Application or Petition. Việc điền đơn Form I-824 cho phép USCIS trong việc thông báo tình trạng thường trú của bạn cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Như thế, gia đình bạn có thể nộp đơn xin visa di dân để theo bạn vào Mỹ. Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi điện cho Customer Service, hay tham khảo trang Web của USCIS.

Dịch vụ của USCIS khi hồ sơ của bạn đã được chấp thuận hay bị từ chối.

USCIS cung cấp nhiều dịch vụ mặc dù hồ sơ đã hoàn tất.

– Nếu bạn dời nhà sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh và;

* Nếu bạn đang chờ giấy tờ gửi từ USCIS, hãy gọi điện cho Customer Service.

* Nếu đơn bảo lãnh diện di dân đã được chấp thuận, và bạn hay người được bảo lãnh dời nhà trước khi được cấp visa di dân, hãy gọi điện trực tiếp cho National Visa Center NVC để họ cập nhật hóa địa chỉ khi hồ sơ đến lượt được giải quyết.

Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng ngoại trừ nếu bạn là công dân Mỹ, bạn luôn luôn phải thông báo cho USCIS mỗi lần đổi địa chỉ. Hãy dùng mẫu AR-11, Change of Address hay mẫu AR-11SR, Change of Address Special Registration. Vấn đề này khác với vấn đề cập nhật địa chỉ trên đơn bảo lãnh của bạn. Hãy tham khảo trang Web của USCIS hay gọi điện cho Customer Service.

– Nếu bạn thấy lỗi trên giấy báo của USCIS, hãy gọi điện cho Customer Service.

– Nếu trong hệ thống của USCIS cho biết USCIS đã chấp thuận, hay từ chối hồ sơ của bạn đã 14 ngày qua, nhưng bạn vẫn chưa nhận được giấy báo chấp thuận, hay giấy báo từ chối, hãy gọi điện cho Customer Service.

– Để xin bản sao của giấy báo chấp thuận, bạn hãy điền mẫu đơn Form I-824. Bản sao chỉ là bản sao lại từ bản chánh của giấy báo chấp thuận. USCIS không thể thay đổi và cũng sẽ không cấp lại bất cứ giấy tờ nào khi chấp thuận hồ sơ của bạn. Hãy tham khảo trang Web của USCIS, hay gọi điện cho Customer Service.

– Nếu USCIS đã chấp thuận hồ sơ của bạn hơn 30 ngày mà bạn chưa nhận được giấy tờ tiếp theo nào mà thông thường USCIS gửi sau khi chấp thuận một hồ sơ, hãy gọi điện cho Customer Service.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất