Thẻ xanh Mỹ:  Những câu hỏi thường gặp và chi phí cụ thể khi gia hạn thẻ

Thẻ xanh Mỹ: Những câu hỏi thường gặp và chi phí cụ thể khi gia hạn thẻ

Các thường trú nhân tại Mỹ sẽ gặp khó khăn trong nhiều việc và không được hưởng những quyền lợi của một công dân Mỹ đủ điều kiện nếu thẻ xanh của họ bị hết hạn.