Luật mới nhất để bảo lãnh người nhà sang Mỹ : Những thủ tục cần thiết

Luật mới nhất để bảo lãnh người nhà sang Mỹ : Những thủ tục cần thiết

Theo Sở Di Trú Hoa Kỳ USCIS một công dân Mỹ có thể bảo lãnh anh chị em nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau đây: