Trung Quốc đề xuất hợp tác khai thác trên biển của Trung Quốc, đại diên Việt Nam nói gì?

Trung Quốc đề xuất hợp tác khai thác trên biển của Trung Quốc, đại diên Việt Nam nói gì?

Vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề xuất, cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển là hợp tác khai thác trên biển.