Bắt khẩn cấp Việt Kiều Pháp về Việt Nam sản xuất và bán ma túy, lợi nhuận khủng 4 tỉ/ngày

Bắt khẩn cấp Việt Kiều Pháp về Việt Nam sản xuất và bán ma túy, lợi nhuận khủng 4 tỉ/ngày

Didonna Quốc Anh Phillip cùng đồng bọn đã nghiên cứu, tìm công thức pha chế các loại ma túy mới để cung cấp theo nhu cầu thị trường. Chúng sản xuất 1 ngày khoảng 20 ngàn viên ma túy tổng hợp.