Khoảng khắc đi vào lịch sử: Những sự kiện chưa từng có tiền lệ trong chuyến thăm Triều Tiên

Khoảng khắc đi vào lịch sử: Những sự kiện chưa từng có tiền lệ trong chuyến thăm Triều Tiên

So với hai vị tiền nhiệm, chuyến thăm Triều Tiên lần này của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mang nhiều sự khác biệt.