Baby Jessica: Em bé 18 tháng tuổi truyền cảm hứng cho nước Mỹ và cuộc giải thoát không thể nào quên.

Baby Jessica: Em bé 18 tháng tuổi truyền cảm hứng cho nước Mỹ và cuộc giải thoát không thể nào quên.

Ngày 14/10/1987 có lẽ là một ngày khó quên đối với rất nhiều người dân nước Mỹ, cũng là ngày xảy ra sự kiện thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jessica McClure hay mọi người thường gọi cô bé với biệt danh đầy yêu thương “Baby Jessica”.