» 
Hợp pháp hóa sử dụng cần sa: Người dân Canada lo nhiều hơn vui

Hợp pháp hóa sử dụng cần sa: Người dân Canada lo nhiều hơn vui

Người dân ở Canada đang có nhiều tâm trạng khác nhau về việc Thượng viện nước này hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa, trở thành nước thứ 2 trên thế giới hợp pháp hóa cần sa sau Uruguay.