» 
'Hỏi khó' tổng thống Donald Trump, nữ phóng viên bị cấm cửa không được đến Nhà Trắng

'Hỏi khó' tổng thống Donald Trump, nữ phóng viên bị cấm cửa không được đến Nhà Trắng

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Trump và Juncker, nữ phóng viên Collins đã đặt câu hỏi: 'Michael Cohen có phản bội ông không thưa Tổng thống?'