» 
Cựu nhân viên tốc ký nhà trắng khẳng định: Tổng thống Donald Trump đang nói dối người dân Mỹ

Cựu nhân viên tốc ký nhà trắng khẳng định: Tổng thống Donald Trump đang nói dối người dân Mỹ

Một cựu nhân viên tốc ký của Nhà Trắng cho biết bà đã từ chức vì tin rằng tổng thống Donald Trump đang lừa dối người dân nước Mỹ.