Khi con các “sếp” giáo dục Việt Nam cũng háo hức sang nước ngoài du học

Khi con các “sếp” giáo dục Việt Nam cũng háo hức sang nước ngoài du học

Không riêng con cái của những gia đình bình thường mà chính con cái của các "sếp" lớn ngành giáo dục Việt Nam cũng lựa chọn sang nước ngoài du học, thay vì học ở trong nước.