11 lỗi sai về ngôn ngữ cơ thể thường gặp mà ít ai để ý tới

11 lỗi sai về ngôn ngữ cơ thể thường gặp mà ít ai để ý tới

Cho dù bạn có thân thiết với bạn bè của mình như thế nào, việc xâm nhập không gian cá nhân của họ không phải là điều hay.