Vì sao các doanh nghiệp ở Mỹ không dám bán hàng giả?

Vì sao các doanh nghiệp ở Mỹ không dám bán hàng giả?

Người Mỹ cũng vô cùng coi trọng danh dự, nhân phẩm con người nên những chuyện như ăn trộm, ăn cắp… phải trả một cái giá rất đắt…