Tâm sự Việt Kiều: Bạn nghĩ làm nail nhàn hạ, với chúng tối có cả trăm điều mệt không tưởng

Tâm sự Việt Kiều: Bạn nghĩ làm nail nhàn hạ, với chúng tối có cả trăm điều mệt không tưởng

Chúng tôi xin nói thẳng ra những lý do thực sự gây nên áp lực và sự mệt mỏi của nghề nail, cái nghề đáng lẽ phải là rất nhẹ nhàng này.